Staf Pengajar

Silahkan download link dibawah ini untuk melihat nama-nama staf pengajar pada Prodi Penjaskesrek USM

NAMA-NAMA STAF PENGAJAR

1.     Drs. Hasan Basri, M.Pd

2.    Drs. Suharfinal, M.Pd

3.    Zikrurrahmat, S.Pd, M.Pd

4.    Yudi Ikhwani, S.Pd, M.Pd

5.    Mirza Akbari, S.Pd, M.Pd

6.    Aldianyah Akbar, S.Pd, M.Pd

7.    Zainal Abidin, S.Pd, M.Pd

8.    Muhammad Reza, S.Pd, M.Pd

9.    Kamarsyid, S.Pd, M.Pd

10.  Saifuddin, S.Pd, M.Pd

11.  Marzuki, S.Pd, M.Pd

12.  Bukhari, S.Pd, M.Pd

13.  Hendra Fahrizal, S.Pd, M.Pd

14.  Fani Sayuti, S.Pd, M.Pd

15.  Feby Aulia, S.Pd, M.Pd

16.  Muhammad Yani, S.Pd, M.Pd

17.  Muhammad, S.Pd, M.Pd

18.  Brata Ariga, S.Pd, M.Pd

19.  Cut Nely, S.Pd, M.Pd

20.  Edi Azwar, S.Pd

Comments are closed.